Nou Tribut Metropolità: què pensen els partits de Barberà?

2

 

 

 

 

 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya

Entenem perfectament el sentiment de la ciutadania davant del nou tribut metropolita, i acceptem que el procés d’informació d’aquest tribut de l’AMB no ha estat el més adequat, ni ara, ni en el passat, ja que fa més de dos anys que la PCPB sabia que es faria i ha omès voluntàriament la informació a la ciutadania, des del govern municipal.

Cal fer pedagogia política i significar que aquest tribut no va vinculat únicament al transport públic i si contribueix a totes les actuacions que l’AMB fa al territori. Barberà en formem part i aportem i rebem recursos econòmics, tècnics i materials, per modular el territori, el medi ambient i el transport.

Sobre el tribut, entenem que, malgrat conviure vol dir compartir i, per tant, vol dir contribuir, la gestió no ha estat la més acurada i la ciutadania reclama propostes.

Per això es va fer un Ple municipal, on vàrem acordar Reclamar:
1. Que tots els serveis dels quals la ciutadania s’ha de beneficiar per formar part de l’AMB arribin a la ciutat al més aviat possible.

2. L’aplicació de les tarifes socials que afavoreixen la mobilitat de col·lectius especialment sensibles, com ara la gent gran, les persones amb diversitat funcional o els nois i noies de 4 a 16 anys.

3 Un pla d’inversions per corregir aquestes desigualtats en el transport públic de passatgers i la millora de freqüències i d’itineraris.

4. Realitzar les actuacions legals pertinents, treballant en un acord d’acció comú per tal d’arribar al màxim de consens per defensar els interessos de la ciutadania de Barberà.

Tots els partits polítics menys la PCPB li vàrem donar suport, ara cal treballar amb un consens d’actuació tant, per la part política com els moviments sorgits de la ciutadania.

Des del PSC i des del Grup de Govern, treballarem per trobar la millor solució, vetllant pels interessos de la ciutadania de Barberà, i agraïm a aquells partits que han entès que la millor forma de servir a la ciutadania és fer un front comú defensa dels interessos col·lectius.

 

Plataforma Ciutadana per Barberà

Aquest partit no ha respost a la demanda d’enviar el seu posicionament per tal de publicar-ho en aquest recull.

 

Esquerra Republicana de Catalunya

Des d’Esquerra Republicana de Barberà del Vallès compartim la finalitat del Tribut Metropolità, que és finançar uns serveis i actuacions per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat, amb millor connectivitat, mobilitat i funcionalitat entre els 36 municipis que en formen part. Alhora, critiquem que aquesta integració no s’ha fet adequadament per part de les administracions: hi ha hagut una manca d’informació molt important cap a la ciutadania sobre la seva aplicació, el seu objectiu o les diferents bonificacions o reduccions, així com de la calendarització de les inversions.

Aquesta integració tarifària es va començar a treballar des de l’AMB l’any 2017, amb l’objectiu que els municipis de la 2ª corona (de la qual forma part Barberà) s’equiparessin en drets i obligacions als de la 1ª corona, per garantir la cohesió social i la reducció de les desigualtats entre els municipis metropolitans, cosa que, ara per ara, no és així.

A finals del 2018, es s’aprova aquesta unificació tarifària dels 36 municipis metropolitans, i entra en vigor l’1 de gener d’aquest 2019 amb dos canvis importants: un abaratiment en el preu del transport públic i que passàvem a assumir aquest Tribut Metropolità.

El passat divendres, 8 de novembre, en sessió extraordinària, el ple de l’Ajuntament va aprovar un text on marcava el camí a seguir a través de la unitat d’acció de tots els partits, amb l’objectiu de defensar els interessos de la ciutadania de Barberà, demanant tots els serveis i millores que ens pertoquen a conseqüència d’aquesta integració tarifària. Nosaltres, seguirem treballant tant a l’Ajuntament com a l’Àrea Metropolitana per a fer-ho possible i ens posem a disposició de la ciutadania per a facilitar totes les informacions i explicacions oportunes.

Podemos

El AMB es un órgano pensado para la cohesión territorial de los municipios más cercanos a Barcelona. Esto implica una planificación conjunta en movilidad, transporte, inversiones e infraestructuras. El tributo metropolitano tiene como objetivo financiar inversiones en transporte y movilidad en los 36 municipios que forman parte del AMB. Dado que 18 de esos municipios – entre los que se encuentra Barberà- no disponen de los mismos servicios y estructuras, hasta ahora estaban exentos de pago. Con la integración de Barberà en la primera corona metropolitana (Zona 1 de tarjetas de transporte) el AMB da por equiparados los servicios, hecho que nosotros no compartimos.

Creemos que este tributo no es justo porque:

Barberà no dispone de los mismos servicios ni recursos de movilidad y transporte que otros municipios metropolitanos y no goza de acceso a tarifas sociales de transporte

La base de cálculo sobre el censo catastral (IBI) no es proporcional y solo obliga a pagar a propietarios de viviendas o locales e incluso párkings y trasteros. Además el AMB no ha informado debidamente sobre la aplicación del impuesto

Proponemos:

Unidad de acción de todos los partidos y colectivos para ejercer mayor influencia sobre el área metropolitana. Continuar con el proceso judicial contencioso administrativo iniciado por el Ayuntamiento en la legislatura anterior, que cuenta con el respaldo de todos los grupos.

Fomentar el debate público y abierto con toda la información, de forma clara y contrastada, sobre el AMB y el tributo metropolitano. Esto implica explicar cual es la estructura interna del AMB, para qué sirve y qué competencias tiene.

Replantear la base de cálculo del impuesto de forma más justa y plantear un sistema de bonificaciones progresivo hasta equiparar en servicios a los 18 municipios afectados

Ciudadanos

En el Consejo Plenario del AMB de diciembre de 2018, el grupo de Cs votamos en contra al ser rechazadas nuestras alegaciones, ya que no teníamos claro los mecanismos que se iban se utilizarían para implementar el Tributo Metropolitano. El rodillo PSC+ ERC+ JxCAT+ Entesa tenían mayoría y aprobó la extensión del Tributo a los 18 nuevos municipios, donde se incluía Barberá del Vallés.

Estamos en contra, en la forma de cómo se ha gestionado, en la forma del cálculo, en la forma de la aplicación.

Desde el primer momento Cs Barberá ha pedido que se informe de forma correcta e imparcial a la ciudadanía sobre todo lo relacionado con éste impuesto, sin utilizaciones partidistas y solicita una respuesta conjunta de todos los partidos de la ciudad.

Proponemos:

Debe revisarse el cupo calculado por la AMB correspondiente a nuestra población.

Que nuestra población goce de forma inmediata de los servicios

Que se retire la subida del 5% del Tributo que nos parece abusiva y más en la época donde todos los indicadores económicos apuntan a una inminente recesión.

Que se auditen las infraestructuras de transporte de la AMB y se concreten medidas inmediatas de mejora.

Consideramos que es un asunto preocupante para la ciudadanía, comprendemos su enfado y debemos desde todos los partidos dar una solución, como se acordó el pasado 6 de noviembre de 2019, en Junta de Portavoces y en el pasado Pleno Extraordinario del 8 de noviembre.

 

Partido Popular

 

El Partido Popular votó en contra del nuevo Tributo Metropolitano. No podemos estar a favor de un impuesto que ahoga fiscalmente a las familias de Barberá y que es injusto en su formulación: afecta a los bienes inmuebles de los vecinos (viviendas, trasteros, locales, etc.) independientemente de que se use o no el transporte público.

Hay que recordar que este sinsentido que liga irracionalmente transporte con inmuebles es responsabilidad de Ada Colau y sus socios de gobierno en el Área Metropolitana: PSC y ERC. Mientras tanto, otras formaciones de ámbito local fueron incapaces de defender el interés general de los barberenses cuando ostentaban la Alcaldía de nuestra ciudad, y ahora, desde la oposición, aprovechan la ocasión para posicionarse en contra del tributo.

Contra el afán recaudatorio de la izquierda populista, y frente a la demagogia y el oportunismo de algunas formaciones de Barberá, el Partido Popular presenta propuestas reales para afrontar un problema que perjudica a numerosos vecinos, tal y como hemos podido comprobar en diferentes foros y manifestaciones. Es por ello que desde el Partido Popular exigimos a nuestro Ayuntamiento, actualmente gobernado por el PSC, que adopte las medidas necesarias para evitar el impacto de este impuesto metropolitano sobre los ciudadanos de Barberá.

Desde el Partido Popular realizaremos campañas para informar a nuestros vecinos de las propuestas que planteamos. El Partido Popular de Barberá del Vallés se opone al Tributo Metropolitano.

Esquera Alternativa per Barberà- CUP

El nostre posicionament continua essent el mateix que fa un any: no ens oposem a lesperit i objectius del Tribut Metropolità ni a la integració tarifària a la Zona 1, però sí que ens oposem rotundament a com es va modificar i com els grups metropolitans del PSC, Comuns i ERC l’han imposat als 18 municipis, entre ells Barberà. Per això vam presentar al·legacions com Ajuntament que van ser tombades pels partits que governaven i governen l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Això ja ho vam comunicar a la ciutat fa un any a través de la web i revista municipals, i també a Comissions Informatives i al Ple Municipal de desembre de 2018 i perfils comunicatius i personals de l’EAB-CUP.

I després d’un any s’ha confirmat el que ja denunciàvem: es cobra l’impost i les promeses d’inversions i millores no arribaran fins d’aquí a uns anys, no s’ha tancat cap acord amb la Generalitat per la cessió a l’AMB de les línies de bus afectades (entre elles les de Barberà), ni tampoc gaudim de tots els títols socials, Targeta Rosa i T16 que gaudeixen els i les veïnes de l’antiga Zona 1. En definitiva, els grups metropolitans de PSC, ERC i Comuns han d’assumir que han fracassat i han trencat l’equilibri social i territorial de l’AMB. El més raonable seria tornar a l’escenari anterior al desembre de 2018. Fins aleshores, lOrdenança Fiscal Reguladora del Tribut Metropolità, excloïa del seu pagament als municipis com Barberà, amb una xarxa de transport públic menys desenvolupada.

Aquesta justa exclusió és la que suprimeixen i es ventilen els grups metropolitans de PSC, Comuns i ERC fa un any, amb el suport del PSC de Barberà i mitjans de comunicació al seu servei i el silenci d’ERC, que també tenia tota la informació. Les al·legacions demanaven que no suprimís aquesta exclusió perquè les mancances i desequilibris continuaven i continuen essent palmàries.

Serà difícil evitar el cobrament aquest 2019 d’aquest tribut, però el que demanem és que es torni al consens territorial a l’AMB d’abans del desembre 2018, que l’ordenança fiscal per 2020 torni a recollir la Disposició Transitòria Primera o es busquin fórmules perquè el Tribut Metropolità s’apliqui de forma progressiva a mesura que es van aplicant les inversions i millores, els acords amb la Generalitat amb la cessió de línies i els títols socials.

  1. Barberà en Comú

Que pagui més qui més té, també en el tribut metropolità.

Els Comuns de Barberà volem manifestar la queixa a l’AMB i a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per la manca de transparència i d’informació en l’aplicació del tribut metropolità i en el procés de notificació d’aquest.

Treballarem amb el grup metropolità d’En Comú Guanyem per tal de continuar impulsant les inversions que puguin equiparar la qualitat dels serveis que rebem al nostre municipi. I per descomptat, per aconseguir que l’aplicació del Tribut Metropolità es faci amb criteris de justícia, per exemple, amb programes de bonificació o subvenció a les famílies amb menys ingressos, o donant un tracte més favorable al petit comerç que als grans propietaris.

No hem de caure en discursos populistes contra-impostos, ja que és el mecanisme directe per finançar serveis públics com l’educació i la sanitat, i a més, és una eina essencial en la redistribució de la riquesa. Cal fer pedagogia en el pagament d’impostos, adaptant-los a la realitat socioeconòmica de la nostra població, i al mateix temps exigir a les administracions que els recapten (en aquest cas l’AMB) que faci un bon ús, que beneficiï a la majoria de la gent treballadora.

El que és impresentable és que qui ha governat entre els anys 2015 i 2019, i ha rebutjat les iniciatives presentades per Recuperem Barberà respecte a les subvencions de l’IBI a les famílies amb més dificultats, ara plantegi que l’Ajuntament ha d’assumir el pagament íntegre del Tribut Metropolità per al conjunt de contribuents.

Junts per Catalunya

 

 

El Tribut Metropolità permet a l’AMB finançar serveis com el manteniment d’espais naturals o millores en la mobilitat. La modificació de l’ordenança del Tribut ha incorporat 18 municipis, entre els quals Barberà, que fins ara no tributaven perquè no se’ls prestava la totalitat dels serveis i els quals a partir d’ara previsiblement obtindran millores de forma progressiva.

Aquest tribut és un recàrrec sobre l’IBI però el mètode de càlcul de l’import estableix un únic tipus impositiu per a tots els municipis, sense tenir en compte la diversitat entre municipis i de la seva ciutadania, vulnerant els principis d’igualtat i progressivitat.

Junts per Catalunya va presentar al·legacions demanant, entre d’altres, un estudi econòmic del cost de l’aplicació pels municipis i famílies afectades, així com un pla d’actuació que concretés millores pels municipis de nova incorporació i la seva calendarització.

Trobem una inequitat absoluta en el càlcul del Tribut; manca d’informació per part de l’AMB i l’Ajuntament pel que fa al Tribut i la finalitat de la recaptació; la possibilitat que existeixin errors o divergències en els propis càlculs de l’import; un greu impacte en famílies vulnerables i el comerç; conflictes en la repercutibilitat en els contractes de lloguer, etc.

Per això, des de Junts, reivindiquem la urgència d’establir sessions informatives per abordar la implementació del Tribut i la seva finalitat; la revisió i renegociació, abandonant estratègies partidistes, de les consideracions fetes a l’Ordenança per revertir la manca d’equitat; així com l’exploració per part de l’Ajuntament de línies de subvenció per a famílies en situació de vulnerabilitat.

 

[adrotate group="6"]

2 COMENTARIS

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí