Recollida de residus Porta a Porta: què en pensen els partits de Barberà?

0
Contenidors PaP porta a porta

 

 

 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya

El mes de juliol el Ple de l’Ajuntament a proposta del govern socialista va aprovar la Declaració d’Emergència Climàtica i la definició de l’Agenda 2030 per unanimitat. Aquesta declaració en un dels seus compromisos ens obliga a aconseguir el residu zero. Segons que estableix legislació catalana hem d’assolir enguany un 60% de recollida selectiva. Per poder assolir aquest objectiu hem d’implementar mesures com la Recollida Porta a Porta, on els ciutadans facin el triatge de les deixalles en el seu domicili. Així doncs, esdevé una eina essencial per lluitar contra l’emergència climàtica.

Dies després es va iniciar el Servei destinat als comerços recollint 7 dies per setmana la fracció orgànica i amb un altre fracció conjuntament, amb camions amb 2 compartiments. En aquests moments es presta servei a prop de 200 comerços.

El dia 26 d’octubre es va iniciar el Servei als barris de cases unifamiliars de Can Gorgs, Can Gorgs II i Torre Estapé – l’Estació. Prèviament és va fer arribar la informació sobre el seu funcionament, facilitant els cubells de cadascuna de les fraccions de forma totalment gratuïta. S’han repartit 1.350 d’un total de 1.600 famílies. El Servei funciona 3 cops per setmana recollint la fracció orgànica cada dia conjuntament amb un altre fracció en funció d’un calendari que també se’ls ha facilitat a tots els veïns. La resposta del Servei ha estat positiva i satisfactoria per part dels veïns i donada aquesta resposta ens permet afirmar que engunay respecte l’any 2019 la fracció orgànica incrementarà en un 120% arribant a les 1.200 tones.

Els Socialistes apostem decididament per implementar el Servei Porta a Porta per tal d’aconseguir l’objectiu de Residu Zero, aconseguint, així, l’economia circular i la lluita contra l’emergència climàtica.

 

Plataforma Ciutadana per Barberà

Aquesta formació política ha rebutjat participar en aquesta secció.

Esquerra Republicana de Catalunya

Aquesta formació política no ha pogut participar aquest mes.

Podemos

Quan parlem de reciclatge porta a porta, en realitat parlem d’afegir més pressió a la ciutadania, per això també hi ha certa resistència. En un habitatge petita tenir 5 galledes de reciclatge és complicat. El problema no és quin és el % que reciclem, si no la quantitat de residus que es generen i qui els genera, perquè no és el ciutadà. Les grans marques forcen la creació d’una normativa respecte a l’envasament del producte que el fa més “segur”, quan l’objectiu real és deixar fora del mercat als petits productors que no es poden permetre tenir aquests sistemes i a l’hora perjudicar el medi ambient. Gairebé tots els productes poden envasar-se amb materials que siguin més reciclables i/o biodegradables.

Cal reestructurar empreses com Ecoembes, que en teoria aporta solucions i és en realitat part del problema, ja que està formada per algunes de les empreses que són les més contaminants, com Mercadona, Nestlé, Carrefour, Pescanova o Coca Cola. Menteixen quan diuen que reciclen el 75% de les deixalles (només el 25%), soterrant una part, provocant una greu contaminació del subsòl i enviant a països pobres la resta de la brossa.

Pensem que cal estimular a les empreses perquè utilitzin envasos que respectin el medi ambient, però també per reduir el seu consum. Això es pot fer per mitjà de normatives i conscienciant de la necessitat de consumir productes de proximitat, que alhora estimulen el creixement econòmic. Ensenyar a la ciutadania a distingir entre producte i publicitat.

 

Ciudadanos

El puerta a puerta, Reciclando!

El puerta a puerta es un sistema de recogida selectiva de residuos para su posterior reciclaje. Un sistema, a priori, más cómodo y ordenado que nos permite, entre otras cosas, mejorar el sistema de reciclaje y, sobre todo, cumplir con los objetivos que nos marca la normativa europea que establece una tasa de reciclaje del 55% en 2025 y el 60% en el 2030.

Barberà del Vallès está lejos de los porcentajes de reciclaje que establece la UE: Actualmente alcanza la cifra del 30%. ¿Qué implica no cumplir con los objetivos? A corto plazo, no colaborar con el cuidado de nuestro planeta, a largo plazo implicará una subida de impuestos, ya que supondría un incremento importante de los costes de gestión.

El servicio porta a porta acaba de ponerse en marcha en Barberá pero en muchos otros municipios ya hace años que funciona este servicio. Por el momento, la experiencia en Barberà del Vallès, parece no estar siendo tan satisfactoria como se pretendía. Muchos vecinos y vecinas han mostrado sus dudas y sus quejas. 

Al parecer, no se está ejecutando correctamente, bien porque la empresa encargada no tiene suficiente personal y, quizás, no las mejores herramientas para la retirada de residuos, o bien porque no nos hemos acostumbrado al nuevo servicio y su calendario de recogida. Lo cierto es que mantener más de un día o dos los cubos en la calle, provoca menos higiene y la aparición de pequeños roedores que vienen a pegarse el festín poniendo en riesgo la salubridad de los vecinos y vecinas y la imagen que todos desearíamos de una Barberà ben neta

La idea es buena, el fin es bueno, pero queda mucho para que sea un buen servicio para la ciudad. Queda, por tanto, un largo recorrido para mejorar el servicio al que le falta personal para cubrir el cometido. Entre todos cumplamos con los objetivos, pues somos los responsables del planeta que dejaremos a nuestros hijos e hijas.

 

Partido Popular

 

Desde el Partido Popular de Barberà del Vallès siempre hemos considerado necesario el cuidado del medio ambiente. ¿Sabías que España es uno de los países europeos con mayor diversidad biológica? Es responsabilidad de todos cuidar nuestro entorno, y hacerlo de forma inteligente para que también sirva para la creación de nuevos puestos de trabajo.

Cada ciudadano podemos aportar nuestro grano de arena realizando el reciclaje de nuestros residuos desde casa, y esto hay que potenciarlo. Sin embargo, el Ayuntamiento se propuso imponer un sistema que afecta únicamente a ciertos barrios de la Barberà, el conocido como puerta a puerta.

A cada hogar se le ha otorgado un total de 6 cubos, una saca, pegatinas, calendarios, todo para un sistema de reciclaje enredado y poco intuitivo. No solo hay que saber con total exactitud a qué cubo desechar cada residuo, sino que hay que tener presente si es par o impar la semana del año en que vivimos para saber qué tipo de residuos se recogen cada día. Por otro lado, hay que tener en cuenta el espacio que ocupa este material, especialmente en pisos como en los del barrio de Ca n’Esteper, y que aún hay vecinos que no han recibido todo el material necesario.

El Ayuntamiento ha impuesto un modelo falto de flexibilidad, exigiendo de más a la población y que señala con pegatinas a los vecinos que se equivocan.

Premiemos el reciclaje sin perder servicios de calidad por parte del Ayuntamiento.

 

Esquera Alternativa per Barberà- CUP

El Porta a Porta: un altre canvi necessari i útil per Barberà del Vallès

Valorem molt positivament la posada en marxa del Porta a Porta (PaP). En primer lloc, perquè respon a la necessitat de canvi del servei de recollida de residus i neteja viària que vam heretar al 2015 i que era totalment insuficient, i el PaP era una peça més entre d’altres millores i canvis de servei i, també, de model. Estem parlant, doncs, d’una necessitat per la ciutat i un compromís polític que vam fer realitat, amb l’empenta i direcció política necessària des de la regidoria de Territori i Medi Ambient; la sintonia i professionalitat de l’equip tècnic municipal; i la participació veïnal. I per això ens sentim també molt satisfetes de la feina i tasca desenvolupada en un sol mandat. I tenim molt clar que, sense l’EAB-CUP a l’anterior govern municipal, avui no hi hauria PaP a Barberà ni nou servei de recollida de residus i neteja viària -el contracte anterior era prorrogable fins el març de 2021.

I, en segon lloc, i per la informació que hem pogut anar recollint a nivell veïnal, la sensació general és positiva i engrescadora. Valorem molt satisfactòriament que veïnat que tenia dubtes o no creia en el sistema PaP ara tingui interès en adaptar-se, amb esperit crític i constructiu, i contribueixi al canvi de sistema. Per tant, la sensibilització i la corresponsabilitat -que també era un objectiu per nosaltres- està en marxa. I eines com l’Oficina d’Atenció al PaP han de ser claus per treballar des de la proximitat i la corresponsabilitat ajuntament-veïnat, i per seguir valorant millores -com la implantació de minideixalleries descentralitzades, ja identificada quan treballàvem la planificació- o reforços del nou model i servei.

El PaP no és l’objectiu final -nosaltres ens identifiquem amb l’estratègia de Residu Zero*- però sí un mitjà útil per començar a millorar a Barberà la recollida selectiva de residus i reforçar la conscienciació i la corresponsabilitat d’ajuntament i altres administracions públiques, empreses i comerços i veïnat al voltant de la generació i tractament de residus i evitar l’impacte negatiu al nostre entorn més quotidià i al conjunt del planeta. I la posada en marxa del PaP, amb la resposta veïnal que està havent-hi, ha de motivar encara més a l’Ajuntament per seguir aplicant les altres mesures previstes i complementàries, com la posada en marxa d’una nova ordenança fiscal d’escombraries al 2022-2023, i seguir potenciant la sensibilització i la corresponsabilitat.

*Disminució de la generació dels residus, reutilització dels productes i reciclatge eficient dels residus, socialitzant la pràctica que el millor residu és aquell que no es genera.

 

Barberà en Comú

Aquesta formació política no ha pogut participar aquest mes.

 

Junts per Catalunya

El reciclatge comporta beneficis mediambientals i reducció del cost de gestió de residus. A Barberà reciclem molt poc, un 19%, mentre que la normativa estableix que cal arribar al 60%.

El juliol va començar la recollida porta a porta de residus comercials i a l’octubre es va iniciar a Can Gorgs I i II i a l’Estació – Ca n’Estaper. El sistema s’aplica en alguns municipis de Catalunya des del 2000 i actualment s’estén a més de 200, i és l’únic sistema que permet superar el 50% de recollida selectiva.

Els avantatges són una major comoditat; la retirada dels contenidors; i una major informació sobre els nivells de reciclatge. Però volem evidenciar algunes mancances en el procés d’implementació.

La recollida dels contenidors individuals anava a càrrec de la ciutadania, malgrat eren recipients voluminosos. Posteriorment es van fer alguns repartiments personalitzats. Un lliurament general a domicili hauria facilitat la logística i també una millor rebuda per part de la ciutadania.

No s’ha previst recollida en cap de setmana; s’ha establert la recollida de determinats residus molt espaiada en el temps; i s’ha establert un calendari diferent per a setmanes parells i senars que dificulta la comprensió en persones grans.

Un sistema de pagament per generació, en què cadascú paga la taxa d’escombraries segons la generació i tipologia de residus, incentivaria la correcta aplicació i rebaixaria resistències. A més a més, no oblidem que el sistema s’ha implementat només a tres barris, generant un greuge comparatiu entre veïns i veïnes dels diferents barris.

Caldrà una avaluació constant per analitzar el seu impacte i introduir millores que contribueixin a una millor aplicació i una major comoditat per a la ciutadania.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí