Dret a l’habitatge – L’opinió dels partits

0

Quines accions es poden fer des de l’ajuntament de Barberà del Vallès per garantir el dret a l’habitatge a la població?

Això és el que ens han contestat:

Partit dels Socialistes de Catalunya

Aquest partit no ha pogut participar en aquesta edició de l’opinió dels partits.

 

Plataforma Ciutadana per Barberà

El debat sobre l’accés a l’habitatge es un dels debats més profunds al nostre municipi des de la edificació del Parc Europa a partir de l’any 2008 en endavant. Actualment, no hi ha al mercat immobiliari del municipi un pis de lloguer que s’ofereixi amb un preu inferior als 800€. En un municipi o, segons les dades de l’IDESCAT, la renta familiar disponible (aquella que ens ha quedat un cop liquidats els impostos, entre el discutit Tribut Metropolità) es de 17.000€ anuals, es inviable.

Tenint en compte, que després de que hagi sigut anul·lada la llei catalana de contenció dels preus del lloguer, els preus al parc Europa hagin superat els 1.000€ de lloguer al mes, la única opció es adquirir habitatge públic mitjançant les facultats que ens brinda com a municipi la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Es necessari establir una amplia àrea sotmesa a tanteig i retracte i adquirir de forma estratègica vivendes per fer-les de protecció oficial. Un element molt important es cuidar, particularment, del jovent barberencs que ha de buscar alternatives habitacionals fora del municipi.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha de pressionar al Govern Central per tal de que elabori la promesa llei d’habitatge i es compleixi el bo jove d’habitatge.

Esquerra Republicana de Catalunya

Lamentablement, en l’economia actual l’habitatge s’ha convertit en una mercaderia més amb la que comerciar. Des d’ERC tenim clar que és un dret essencial reconegut de les persones i que, davant les mancances existents, han de ser les administracions públiques les que garanteixi l’accés a l’habitatge per a tothom.

Pensem que un dels pilars per aconseguir-ho ha de ser que els municipis es dotin d’un parc d’habitatges públics potent, i que sigui de lloguer perquè es mantingui sempre la titularitat pública.

Una eina molt important dintre dels nostres plans sobre habitatge és l’aposta per cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. Creiem que s’ha de realitzar un estudi per tal de poder cedir sòl públic o col·laborar a mobilitzar sòl privat a cooperatives per a desenvolupar els seus projectes d’habitatge. El model impulsat des del moviment cooperativista de l’Economia Social i Solidària, destaca per l’absència de lucre i la preservació de la propietat col·lectiva de l’habitatge, l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes, el foment de l’autogestió i la formació de comunitat.

Aquest model també creiem que el podem potenciar amb gent gran, amb l’habitatge cooperatiu sènior, on s’inclouen espais privats amb espais compartits, d’una forma autogestionada i que decideixen els mateixos membres, així creiem que no només garantint el dret d’habitatge als més joves, sinó que també la nostra gent gran, pot tindre no només garantit aquest dret, sinó una vida en bellesa, de més qualitat i participativa.

L’essencial, doncs, és que l’accés a l’habitatge esdevingui una de les prioritats de mandat del govern municipal, i que es posi en marxa la maquinària per aconseguir-ho.

 

Barberà En Comú Podem

L’habitatge és un bé de primera necessitat, les famílies inverteixen de mitjana un 37% del seu salari, que a causa de l’increment del preu de l’habitatge i els interessos, està pujant molt per sobre de l’IPC.

Des d’En Comú Podem, pensem que l’Ajuntament pot treballar en almenys quatre línies de treball:

a) Referent al bloc de pisos, buit, de Ronda Santa María i amb l’objectiu de posar aquests habitatges en lloguer al més aviat possible, proposem iniciar les reformes necessàries, ja que l’Ajuntament compta amb recursos propis suficients. Posteriorment, l’Ajuntament pot reclamar a la Sareb la despesa realitzada.

El lloguer s’oferiria a gent jove, famílies monoparentals, persones majors i persones en risc d’exclusió, garantint en tot moment la pluralitat.

b) Fomentar, via acompanyament i assessorament, les cooperatives d’habitatge, en les modalitats que millor s’adaptin a la realitat de Barberà. Per exemple, a causa de l’escassetat de terrenys propietat de l’Ajuntament, les cooperatives que conserven la propietat dels habitatges construïts i la cedeixen en ús o en lloguer als seus socis, serien més adequades que les cooperatives d’adjudicació en propietat.

c) Realitzar un control sobre els habitatges buits, i fer ús del dret de tanteig i retracte de l’Ajuntament, per a la compra i rehabilitació d’habitatges per a lloguer.

d) Potenciar la mediació en la “Borsa de lloguer” per a animar que més petits propietaris posin els seus habitatges en lloguer a preus assequibles a canvi de la garantia de l’Ajuntament.

 

Ciudadanos

El derecho a la vivienda se ha convertido en una pesadilla para los ciudadanos no solo de Barberà, sino de cualquier parte de España. Especialmente entre los jóvenes, más aún si estos tienen que dividirse entre trabajar y seguir formándose. Los ayuntamientos como administración más próxima a la ciudadanía son los que con sus recursos y competencias, debe intentar dar solución al problema por difícil que sea, pero esa solución sin las ayudas y mecanismos de la Generalitat es aún más difícil.

Desde Ciudadanos hemos dicho en algún que otro pleno de esta legislatura que, para propiciar un derecho a la vivienda sostenible para cualquier bolsillo, debe existir más oferta, para que la poca que hay no encarezca la demanda. Aquí es donde entra en juego el papel de la Generalitat que no ha hecho los deberes en esta materia y hoy tenemos poca oferta a precios inasumibles.  Es una problemática generalizada no exclusiva de Barberà.

Tampoco hay que olvidar una problemática que sí existe en Barberà para aumentar la oferta, es el poco suelo edificable. Ese es un problema real…Barberà está llegando al límite de sus posibilidades. Ante esta realidad el ayuntamiento no va a poder hacer gran cosa y una vez se acaben las nuevas ofertas, si algún día llegan, volveremos al problema inicial. Abocados en un bucle. A pesar de ello seguimos con más de 80 viviendas vacías en Ronda Santa María 213. Pero nadie quiere asumir los costes de la rehabilitación del edificio.

Partido Popular

Aquest partit no ha pogut participar en aquesta edició de l’opinió dels partits.

 

Esquerra Alternativa per Barberà- CUP

La ciutat no pot créixer en residents de manera il·limitada i sense assegurar un reforç dels serveis sanitaris i educatius públics i una mobilitat sostenible

Des de l’EAB-CUP vam desplegar accions i polítiques municipals per garantir el dret de l’habitatge estant al govern municipal entre el 2015-2019, tant des del punt de vista de l’emergència habitacional en matèria de desnonaments, com per explorar noves formes de tinença, com les cooperatives d’habitatge. Aquestes van anar acompanyades d’una aposta clara per la compra de solars on fer obra pública i municipal (terrenys de la Papallona) i per la revisió i aposta per nous criteris constructius i d’habitatge en els nous desenvolupaments urbanístics al Parc Europa o Parc Central. Totes aquestes iniciatives estaven destinades a evitar l’expulsió de veïns i veïnes, tant per motius econòmics com per manca d’alternatives d’habitatge accessibles per a població en procés d’emancipació. Veiem amb decepció com l’actual Ajuntament de Barberà, govern i oposició, han imposat un fre incomprensible als estudis i treballs per desplegar cooperatives d’habitatge a la ciutat i a l’adquisició de nous solars per nodrir una política municipal pròpia d’habitatge.

En aquest moment, cal un pacte de ciutat per establir i marcar un fre poblacional al nostre municipi. En un context d’emergència climàtica, de recursos finits i dèficits en serveis públics i benestar ambiental, Barberà no es pot permetre seguir creixent il·limitadament a nivell residencial. La possible nova construcció d’habitatge ha d’estar regulada per prioritzar l’accés a l’habitatge del veïnat barberenc més vulnerable i dels i les joves barberenques que volen i no poden emancipar-se. Cal apostar per unes polítiques municipals destinades 1) a la rehabilitació del parc d’habitatge existent, 2) a reequilibrar i reforçar els serveis públics municipals, i 3) a integrar millor i en clau sostenible l’espai residencial, industrial i natural existents a la ciutat.

Junts per Catalunya

Aquest partit no ha pogut participar en aquesta edició de l’opinió dels partits.

 

Imatge de portada

[adrotate group="6"]

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí