Nou equipament educatiu: què en pensen els partits de Barberà?

0

Partit dels Socialistes de Catalunya

Fruit d’un augment de la natalitat al nostre municipi als anys previs a la crisi econòmica del 2008, van tenir més demanda a primària i posteriorment a secundària, que va obrir un debat i unes reivindicacions sobre com donar resposta a la necessitat de places.

La planificació de places que l’Ajuntament de Barberà i el Departament de la Generalitat han estat correctes i els temps ha donat la raó, sent aquest curs el punt àlgid previst amb una necessitat d’un mínim de 13 línies pel primer curs de secundària.

Creiem que per part del Departament d’Educació ha mancat una previsió a llarg termini que donés seguretat a la comunitat educativa, i no donar respostes any rere any amb diferents fórmules, com la creació de l’institut Bitàcola o la implementació de l’institut-escola Can Llobet.

Aquesta incertesa va posar sobre la taula, per part d’alguns sectors de la comunitat educativa, la necessitat de la construcció d’un nou institut al nostre municipi.

Des del PSC creiem que la ciutat de Barberà té mancances educatives i cal donar resposta a les necessitats actuals i futures amb un projecte polivalent que incorpori la mirada 360, educació a temps complet, al llarg i ample de la vida, cal donar un impuls a l’ensenyament artístic, musical i d’idiomes, formació professional, formació ocupacional…. Des del PSC apostem per la creació d’un campus educatiu, que es pugui crear de manera modular al llarg del temps amb espais polivalents per donar respostes flexibles a les necessitats canviants.

En el PSC apostem per una participació real de tota la comunitat educativa, per això una de les primeres mesures que es van prendre sobre el nou equipament educatiu va ser obrir el debat sobre les necessitats educatives actuals i futures de la ciutat de Barberà del Vallès i com donar-los respostes flexibles i innovadores amb la participació de tota la comunitat educativa a través del Consell Municipal d’Educació.

 

Plataforma Ciutadana per Barberà

Es sabido que la falta de plazas en secundaria es un problema de muchos municipios y
en Barberà ya lo veíamos venir cuando desde el gobierno socialista planearon la
ampliación de la ciudad con el Parc Central y el Parc Europa. Un crecimiento que casi
duplica la población, sin planes para ampliar servicios tan indispensables como sanidad o
educación. La PCPB se creó precisamente por estas decisiones y ahora, el tiempo nos da
la razón. No solo 2 ambulatorios con menos servicios que cuando teníamos uno, sino que
además el crecimiento de la población nos ha llevado a tener aulas masificadas en
secundaria, con edificios viejos y sin apenas reformas. Solo debemos recordar que se
tuvo que cortar la Gran Via de Sabadell, para conseguir un acuerdo de reforma del IES
Can Planas, por cierto, aún seguimos esperando que se realicen todas las obras. Desde
la PCPB lideramos la construcción de un edificio nuevo en Barberà, destinado en
principio, para dar solución a estos llamados “bolets” y con posterioridad cuando ya no
sea necesario, quede un edificio multiusos para dar cabida a otro tipo de servicios
educativos, como por ejemplo nuestra escuela de música, una escuela de idiomas o
cualquier otro servicio necesario para la ciudad. Pero la Generalitat no está por la labor de
dotar a Barberà de una secundaria digna y aunque la ciudad haga un esfuerzo por la
construcción de un edificio, no quieren dignarse ni a dotarlo de profesores. Desde la
PCPB seguiremos apostando por la educación de nuestros niños y niñas y seguiremos
luchando para que Barberà sea una ciudad mejor.

 

Esquerra Republicana de Catalunya

Des del nostre punt de vista, Barberà necessita un nou equipament municipal, que sigui polivalent i que hi doni cabuda a totes les peticions d’entitats i associacions de la nostra ciutat d’un espai per a realitzar les seves activitats. Necessitem dotar de Formació Professional a Barberà, una demanda creixent a cada any que passa i que és cabdal per liderar el desenvolupament econòmic a la comarca.

També un espai on encabir els tallers culturals, l’escola d’adults o l’escola municipal de música. Aquest equipament ha de ser un punt de referència del món educatiu i cultural de la nostra ciutat, que doni suport i descongestioni al Casal de Cultura -que recordem, també necessita una reforma integral de forma urgent tal i com nosaltres portem anys reclamant-.

L’institut-escola a Can Llobet ha demostrat que el Departament d’Educació tenia raó quan deia que la implementació d’aquest model donaria solució a la problemàtica urgent de places que tenia la nostra ciutat. Això ha permès millorar la qualitat educativa de la nostra ciutat a través d’un model d’èxit que nosaltres compartim i defensàvem des del primer moment.

Volem recordar que des de que ERC gestiona el Departament d’Educació s’han invertit a Barberà 624.520€ en adequacions i reformes a l’institut escola Can Llobet i als instituts de Can Planas, Bitàcola i La Romànica.

 

Podemos

Aquest partit no ha pogut participar en aquesta edició de l’opinió dels partits.

 

Ciudadanos

Cs Barberà ya recogió las reclamaciones de padres y madres en su programa de las elecciones municipales que nos transmitieron la necesidad imperiosa de construir un nuevo Instituto. Nuestra propuesta ha sido la creación de un  centro educativo polivalente que incluyera no sólo la enseñanza obligatoria (ESO) para descongestionar el resto de institutos sino también la opción de ofertar módulos de grado medio y superior y bachillerato. Por otro lado también proponemos la creación de una Escuela de idiomas y la creación de espacios polivalentes disponibles para  artes escénicas, conferencias, cursos de formación ocupacional y una escuela de adultos.

La posibilidad de hacer un CAMPUS EDUCATIVO, con distintas funcionalidades, hace posible que se pueda construir por fases ya que el espacio destinado al mismo lo permite.

Desde hace años, las AMPAS y AFAS del municipio han transmitido a los padres en los centros educativos y reclamado reiteradamente a la administración competente (Generalitat), la falta de plazas cuando llegara el momento… y ese momento ya se ha producido cuando la demanda de plazas para la ESO, por ejemplo en el pasado curso, ha sido superior a la ofertada… Siempre han alegado, con razón, que era necesario dar una solución urgente al proyecto…y va con retraso para aquellas familias que han tenido que optar por centros de otros municipios cercanos. La situación generada por el Covid, no debe ser una excusa para la demora en los plazos del proyecto. El nuevo curso escolar se iniciará, un año más, con más demanda que oferta en educación.

 

Partido Popular

Aquest partit no ha pogut participar en aquesta edició de l’opinió dels partits.

 

Esquera Alternativa per Barberà- CUP

L’equipament educatiu és més necessari que mai, però per l’actual govern municipal no és una prioritat, i als fets ens remetem: des del 6 de febrer de 2020 que no es convoca la comissió de seguiment, ni s’ha fet el retorn compromès en aquella reunió (acta i projecte). I, paral·lelament, el mateix govern decideix comprometre els 2.078.171,04€ que ens retorna l’AMB per projectes per la reforma de l’Ajuntament.

Gràcies a un acord de Ple Municipal i el compromís de l’anterior govern municipal, vam donar l’embranzida necessària que es reclamava des del 2011 per comprometre partides, encarregar la redacció d’un avantprojecte i establir unes fases de treball i execució pel nou equipament educatiu. Amb el canvi de govern torna la paràlisi. L’equipament educatiu és més necessari que mai i la COVID19 ho ha posat més de manifest. Seguim sense desencallar la ja saturada situació dels instituts i els canvis a les escoles Elisa Badia i Can Llobet no són la solució estructural sinó parcial. Les franges d’edat actuals i dels propers anys, així com la nova construcció d’habitatges, seguiran saturant els equipaments educatius municipals.

Durant 20 anys no hi ha hagut una planificació real, dimensionada i adaptada a les necessitats de la ciutat en matèria d’equipaments municipals, també educatius, a excepció de l’anterior mandat (2015-2019) que si va ser una prioritat fent possibles reformes, millores i amplicació d’equipaments (C. F. La Romànica, finestres escoles municipals, La Nau o C.E. Can Llobet) i nous equipaments (dependències municipals de la policia local i Àrea de Drets i Ciutadania/Aula de la Dona o Gatera Municipal). Alguns ja executats i altres ho estaran en breu, gràcies a aquesta planificació i compromís amb la ciutat de l’anterior govern municipal, on també vam situar com a prioritat el nou equipament educatiu.

 

Barberà en Comú

Aquest partit no ha pogut participar en aquesta edició de l’opinió dels partits.

Junts per Catalunya

El ple del nostre Ajuntament va aprovar fa uns mesos una moció que demanava dotar la nostra ciutat d’un nou equipament educatiu. Al text de la pròpia moció ja es plantejaven dues alternatives per tal d’aconseguir fer del centre una realitat.

Per una banda, la possibilitat que, en cas que hi hagués el compromís per part de la Generalitat, l’Ajuntament efectués un avançament de la partida pressupostària necessària per disposar d’un quart institut a la ciutat en els terrenys cedits per l’Ajuntament l’any 2011; o per altra banda, revocar la cessió dels terrenys efectuada en el seu dia i que el propi Ajuntament assumís la construcció de l’equipament mentre la Generalitat acceptés fer-se càrrec dels costos d’utilització dels espais i de dotar l’equip docent.

Des de Junts a Barberà del Vallès, considerem que cal donar resposta el mes aviat possible a la creixent demanda existent al nostre municipi d’escolarització a l’etapa d’educació secundària obligatòria i batxillerat. En aquest sentit, considerem que es fonamental enfortir el treball conjunt del govern municipal, la comunitat educativa de la ciutat i la Conselleria d’Educació per tal que el centre s’incorpori entre les prioritats del Departament. Entenem que les dues alternatives plantejades en el marc de la moció poden facilitar al Departament d’Educació i l’Ajuntament concretar plegats la millor estratègia. Es indispensable que tots els actors implicats busquin solucions i explorin possibles fórmules que donin resposta a les necessitats educatives i les previsions demogràfiques, que sovint son canviants i fluctuants en el temps.

[adrotate group="6"]

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí